Bedankt

Via deze weg willen we onze vrijwilligers alvast bedanken voor hun inzet en trouw. Zonder hen was het verder uitbouwen van onze club onmogelijk.
We zijn dan ook erg trots op deze groep mensen die ons steunen, hun hulp geeft ons als bestuur vertrouwen.

Indien er extra informatie gewenst is over onze werking, dan kan je steeds contact opnemen met iemand van het bestuur.

Informatie voor onze vrijwilligers

Algemeen

Eerst en vooral willen we via deze pagina onze vrijwilligers informeren over wat er binnen onze club bestaat. Hiervoor stelde we een nota op die je hieronder kan vinden.
Mochten er toch nog vragen zijn, dan kan je steeds iemand van het bestuur contacteren. Ze zullen, indien mogelijk, U onmiddellijk van antwoord zijn, en anders de nodige informatie voor U inwinnen.

Informatie Vrijwilligersnota

De nieuwe nota is opgemaakt in 2012, voor meer klik hier.

Documenten Vrijwilligers

Afsprakennota Vrijwilligers Hebad vzw