Verzekering Hebad vzw

Onze club heeft er voor gekozen om alle leden aan te sluiten bij Badminton Vlaanderen.

Tevens heeft het bestuur besloten om een extra verzekering af te sluiten, en dit loopt via de verzekeraar van Badminton Vlaanderen "Arena".

Extra informatie kan je steeds bekomen bij één van de bestuursleden.

Algemene informatie in verband met de verzekering van onze leden

Verzekering Leden

Momenteel zijn alle leden van onze club aangesloten bij Badminton Vlaanderen. Dit wil dan ook zeggen dat de verzekering via hen loopt.
De ongevalaangifte voor onze club is beschikbaar in de sporthal, vraag aan de trainer een formulier hij kan het je bezorgen.
Je kan het formulier ook hier van onze site afhalen.
De correspondentie voor de verdere volledige afhandeling wordt rechtstreeks met het betrokken lid gedaan.

De polisnummers zijn:

Lichamelijke Ongevallen 1.116.925
Burgelijke Aansprakelijkheid 1.116.926

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen voor onze vrijwilligers

Hiervoor hebben we een verzekering afgesloten bij Arena N.V.
In de afgesloten polis wordt een onderscheid gemaakt tussen personen die aangesloten zijn bij de club (leden van Hebad), en personen die niet aangesloten zijn. Voor beide is er een ander polisnummer beschikbaar.;

Polisnummer Leden
Lichamelijke Ongevallen 1.116.925/A
Burgerlijke Aansprakelijkheid 1.116.926/A

Polisnummer Niet-leden
Lichamelijke Ongevallen 1.116.925/B
Burgerlijke Aansprakelijkheid 1.116.926/B

Handige informatie

Extra informatie vind je in deze bijlage
Alle informatie over deze verzekering vind je op de volgende site.
Informatie over de verzekerde waarborgen kan je hier terug vinden.